Yükleniyor
X
Destek Hattı 0312 285 66 28 | info@oncuisguvenligi.com

Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

1-Sağlık gözetimi

Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

2- AKCIĞER GRAFISI

Tozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda;

  • P-A Akciğer Filmi
  • Akciğer Tomografisi
  • Lateral Akciğer Filmi
  • Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır.

Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.

3- SOLUNUM FONKSIYON TESTI

Tozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.

4- KULAK ODYO TESTI

Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.


5- TAM KAN

Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

6- KANDA AĞIR METAL VE KIMYASAL TESTLER

"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan isçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerinden oluşmaktadır.


7- TETANOS AŞISI

Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.

8- RISK GRUPLARINA GÖRE BELIRLENECEK DIĞER TETKIKLER VE AŞILAR

Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır.

9- GÖZ MUAYENESI

“Ekranlı Araçlar” yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.