Yükleniyor
X
Destek Hattı 0312 285 66 28 | info@oncuisguvenligi.com

GENEL KONULAR

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İşyeri temizliği ve düzeni,

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

SAĞLIK KONULARI

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

İlkyardım

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.

 TEKNIK KONULAR

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma, 

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

Etkili İletişim ve Acil Durumlarda Uygulanması Gerekli Kural ve Talimatlar

İşyerinde Oluşturulan Kural ve Talimatlar